فروش اقساطی

با کارمزد
4
درصد
بدون چک و ضامن
ویژه کارمندان دولت
(مختص کارمندان خراسان رضوی)
با چک
برای عموم
(فعلا مختص خراسان بزرگ)

محاسبه‌گر اقساط

مبلغ به حروف
0

هر چه مبلغ پیش پرداخت بالاتر باشد احتمال تأیید اعتبار بیشتر است

صفر ریال

هر چه تعداد اقساط بالاتر باشد احتمال تأیید اعتبار بیشتر است

کارمزد اقساط: 4 درصد

نحوه محاسبه کارمزد: مبلغ قابل اقساط به ازای هر تعداد ماه که انتخاب شود ضربدر 4 درصد شده و به صورت نقد دریافت می‌شود.

صفر ریال

مبلغ نقدی:

صفر ریال

اقساط:

صفر ریال

جمع نهایی فاکتور:

صفر ریال